Program Stołówkowy Wikt
Komputerowy System Magazynowy Spiżarnia
programy żywieniowe do edukacji
programy żywieniowe do edukacji
 
Komputerowy System Ewidencji Opłat Kwitariusz
 
programy żywieniowe do edukacji

 

 

Programy żywieniowe do edukacji - technik żywienia i gospodarstwa domowego, technolog żywienia

Programy Wikt Pro to doskonałe narzędzie edukacyjne. Umożliwia on realizację Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2005 roku (Dziennik Ustaw 2005,nr 26, poz. 217)  mówiącego m.in. o posiadaniu licencyjnego oprogramowania dla celów edukacyjnych, przeznaczonego do kształcenia zawodowego, np:  dietetyka, technika żywienia.  Tym samym umożliwia realizację zadań z Informatorów Edukacyjnych ogłoszonych w 2005  przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Program żywieniowy do edukacji Wikt doskonale wspomaga pracę Intendenta i Dietetyka. Daje mu 100 % gwarancję ułożenia prawidłowego jadłospisu, ponieważ wszystkie obliczenia zostały sprawdzone przez Instytut Żywności, ponadto na odpowiedniej wersji programu pracują również pracownicy sanepidów, którzy w programie kontrolują placówki podrzędne.

Program stołówkowy Wikt pozwala spełnić wymagania sanepidu, ponieważ:

  • zawiera normy żywienia dla dzieci w wieku szkolnym,

  • normy wyżywienia dla dzieci w wieku szkolnym,

  • wszystkie obliczenia wychodzą w przeliczeniu na jedno dziecko i porównywane są z aktualnymi normami dla dzieci chodzących do szkoły, dzięki czemu Intendent wie, czy jadłospis ułożony jest poprawnie, czy nie, ponadto widzi jakich wartości odżywczych jest za dużo lub za mało, ile powinno ich być.

  • Często Intendenci przekazują wydruk z programu Wikt do sanepidu razem z wydrukiem raportu żywieniowego wydrukowanego z programu Spiżarnia.

O programie żywieniowym do edukacji

Program magazynowy Spiżarnia to doskonałe narzędzie, które wspomaga pracę intendenta w zakresie prowadzenia stołówki szkole, przedszkolu, domu dziecka, słowem w placówce zbiorowego żywienia. Program dostosowany jest do wymagań intendentów pracujących w placówkach budżetowych, ponieważ w programie wszystko bilansuje się do zera i brak jest odchyleń od cen ewidencyjnych.

Praca na programie Spiżarnia gwarantuje oszczędność czasu Intendenta i usprawnienie jego codziennych czynności.

Program magazynowy Spiżarnia jest programem magazynowym stworzonym specjalnie dla intendentów i dietetyków, magazynierów. Doskonale usprawnia pracę Intendenta, ponieważ wykonuje za Państwa wszystkie obliczenia i zestawienia na koniec miesiąca, oblicza stawkę żywieniową. Zawiera on magazyn spożywczy, gospodarczy itp. Obejmuje przychody, rozchody, kartoteki towarów, raporty żywieniowe przedstawiające jadłospis, liczbę osób (w tym dzieci, personelu, gości – zależnie od Państwa potrzeb), obliczoną stawką żywieniową na 1 osobę, całkowity koszt przygotowania wszystkich posiłków itd.

Program Ewidencja Opłat (Kwitariusz) służy do ewidencjonowania obecności i nieobecności dzieci, a tym samym do obliczania opłaty pobieranej za dzieci z tytułu uczęszczania do szkoły, przedszkola, żłobka. Program Kwitariusz uwzględnia opłatę stałą, opłatę za wyżywienie - wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków w szkole, przedszkolu, żłobku oraz opłaty dodatkowe. W programie istnieje możliwość dokonywania odliczeń. Program Ewidencja Opłat (Kwitariusz) nalicza odpowiednią należność do zapłaty. Intendent nie musi już wypisywać kwitków dla rodziców, można je wydrukować z programu. Oczywiście w programie istnieje możliwość drukowania zestawień, np. osobodni, naliczania odsetek itd. Program jest niezbędnym narzędziem usprawniającym pracę intendenta w szkole, przedszkolu, żłobku.